MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

COMPO Ticketing zet zich in om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights na te leven. 

Omtrent het bedrijfsgebouw zijn wij actief bezig met het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en aan het zoeken naar duurzamere alternatieven voor huidige systemen, zo monitoren wij ons energieverbruik en hebben wij recentelijk zonnepanelen aangeschaft en zijn wij ook proactief aan het recyclen met ons afval. 

Met onze werkzaamheden staan de bescherming van mens, dier en natuur centraal en vormt dit een rode draad binnen onze werkcultuur. Verder willen wij met digitalisering en automatisering efficiëntie creëren voor onze klanten. Hierbij willen wij het gebruik van papier verder verminderen. 

Bij het scannen van tickets zorgen wij er voor dat alleen de benodigde informatie wordt verzameld, en zijn wij ook actief bezig met het tegengaan van verspilling, en daarom zijn al onze tickets ook bruikbaar op een telefoon of een ander device. 

Door het scannen van tickets zorgt dit er voor dat er een duidelijk overzicht is van de aanwezige personen en zorgt dit voor een veiligere verwerking tegenover het handmatig afkruisen op een lijst. Tevens faciliteren wij evenementen die een maatschappelijk belang behartigen, zoals Wandel met je Dokter en de Nacht van Gulpen. 

COMPO Ticketing werkt samen met partners en innovators om samen tot duurzame oplossingen te komen binnen complexe vraagstukken.